Mucrim Ne Demek?

Mücrim ne demek?

Mücrim kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir ve “suçlu, kabahat işlemiş olan, suçu olan kimse, kabahatli, günahkar, cürüm işlemiş olan” anlamlarına gelmektedir. 
Mücrim kelimesinin kökeni Arapça “suç işleme” anlamına gelen “icram” kelimesidir ve “mücrim” de “cürüm işlemiş olan” anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda Kuran’da da geçmektedir ve “günahkar” anlamında kullanılmıştır.

Ayrıca Türk müziğinde bilinen bir şarkı olan “Kimseye Etmem Şikayet” adlı parçada da “Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.” şeklinde kullanılır. Burada mücrim kelimesinin kullanılması cümleye “sanki suç işlemiş gibi geleceğe korku ve endişe ile bakmak” anlamını katmıştır.

Mücrim kelimesinin sözlük anlamı

1. Suçlu

Mücrim kelimesinin dini anlamı

Mücrim kelimesi İslam dininde “günah işlemiş olan, günahkar, suçlu, haddini aşan kişi” anlamında kullanılır ve çoğulu da “mücrimin” kelimesidir. Kuran’da birkaç surede geçmekte olan bu kelime İslam alimleri tarafından da kullanılmıştır.

Yine “crm” yani “cürüm” kökünden türemiştir. Cürüm ise “suç, kabahat, hata” anlamına gelir. Buradan hareketle “mücrim” de “suç işlemiş olan” anlamına gelmektedir. 
Kuran’da “mücrim” kelimesi bir ayette şöyle geçmektedir: “(Ey nimetleri inkar eden kafirler!) Az bir zaman (ölünceye kadar) dünyada, hayvanlar gibi yiyin, için, zevk edinin. Şüphesiz ki siz mücrimlersiniz. (Mürselat suresi: 46)”

Mücrim kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Kötü söz edenler, birinin hakkına gasp edenler, haram lokma yiyenler dinimize göre mücrim kabul edilir.

2. Hapishaneye yeni bir mücrim getirmişler, cürümü nedir bilmiyoruz.

3. Mücrim gibi bir hali var, oldukça gergin, eli kolu durmuyor.

Mücrim kelimesinin İngilizcesi

1. culprit

2. perpetrator

3. felon

4. guilty

5. criminal

6. delinquent

Kaynak:www.tdk.gov.tr

Mısır piramitleri Nedir?

Mısır piramitleri nedir?

Mısır piramitleri, Mısır’da bulunan piramit şeklindeki yapılardır. Şu ana dek Mısır’da 118-138 adet piramit bulunduğu düşünülmektedir. Bu piramitlerin büyük çoğunluğu Mısır firavunları için mezar olarak inşa edilmiştir.

Bilinen en eski Mısır piramitleri Mısır’ın Memphis bölgesinde, Sakkara’da bulunur. Bunlardan en eskisi Zoser Piramididir (Basamaklı Piramit) ve M.Ö. 2611-2630 yıllarında Kral Zoser adına inşa edilmiştir.

Zoser Piramidinin ve etrafındaki kompleksin mimarı ise İmhotep’tir ve bu yapılar dünyada mason işçiliğini temsil eden en eski tarihi yapılar olarak kabul edilmektedir. 
Mısır piramitlerinin içinde en çok bilinen, en popüler olanları ise Kahire eteklerindeki Gize’de bulunan Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir. Bu piramitlerden bazıları yeryüzünde inşa edilen en büyük yapılar olarak da bilinir. Gize piramitlerinden Kefren Piramidi en büyük Mısır piramididir ve halen Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında bütünlüğünü tamamen koruyan tek eserdir.

Mısır piramitlerinin şekli, Mısırlıların dünyanın kendisinden yaratıldığını düşündüğü Benben taşını andırdığı için bu halde olduğuna dair bir inanış vardır. Bir başka inanış ise güneş ışınlarının dünyaya inişini sembolize etmesidir zira piramitlerin çoğunun dış yüzleri cilalanmış ve ışığı tamamen yansıtan beyaz kireçtaşı ile inşa edilmiştir, böylece dışarıdan bakılınca son derece parlak görünmektedir.

Piramitlere dair yaygın inanış onların anıt mezar olduğu yönünde olsa da piramitlerin, firavunlar dirildiği zaman onlara ev olması için yapıldığı da düşünülür zira firavunlar, eşleri, hizmetkarları ve mal varlıkları ile piramitlerin içerisine gömülmektedir. Aynı zamanda piramitlerin firavunları ölümden sonra diriltmek için inşa edildiğini düşünenler de vardır.

Mısır piramitleri ne zaman yapıldı?

Eski zamanlarda Mısır kralları “mastaba” adı verilen, küçük tepelere gömülürdü. Yaklaşık M.Ö. 2780 yılı civarında ilk Mısır piramidi olan Zoser Piramidi Kral Zoser adına anıt mezar olarak inşa edildi. Bu piramit Memphis bölgesinde bulunmaktadır ve içerisinde Kral Zoser’in mezarı bulunur, basamaklı bir piramittir ve diğer adı Adım Piramidi’dir. Piramit devri ise yaklaşık M.Ö. 2150 yıllarında son bulmuştur ancak bin yıl kadar daha küçük piramitler inşa edilmeye devam edilmiştir.

Mısır piramitleri nasıl yapıldı?

Mısır piramitlerinin inşası esnasında tonlarca ağırlıkta birçok kaya kullanılmıştır. Taş ocağından çıkan bu koca kayaların tahta kızaklar ile kum üzerinden, kızağı ıslatarak taşındığı düşünülür. Bu su damlalarının kum tanecikleri arasında köprü görevi kurarak birbirlerine yapışmasını sağladığı düşünülür.

Piramitlerin inşasında birçok yetenekli ve tecrübeli taş işçisi çalışmıştır ve bunlar maaşlı işçilerdir. Su taşkınları olduğu zaman çiftçilerin de inşaata yardım ettiği düşünülmektedir. Ancak Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair birçok farklı teori bulunmaktadır. Bunlardan bir diğeri de tonlarca ağırlıktaki kaya blokların Nil nehri üzerinden taşındığıdır. Fakat tam olarak nasıl inşa edildiği net olarak belirlenememiştir, gizemini halen korumaktadır.

Mısır piramitlerinin özellikleri

Mısır piramitlerinin en meşhurları Gize piramitleridir ve birçoğumuz yalnızca Gize’de bulunan bu üç piramidi biliriz: Keops, Kefren ve Mikerinos. Gize piramitlerinin sonsuza dek ayakta durması amaçlanmıştır ve bu şekilde tasarlanmışlardır. Nitekim piramitler binlerce yıldır hala ayaktadır.

Mısır’da Eski Krallık döneminde inşa edilen bu anıt mezarların inşası yaklaşık 4500 yıl öncesine dayanır. Mısırlı firavunların öldükten sonra öteki dünyada tanrılara dönüşeceğine inanılmıştır. Bunun için de firavunu diğer dünyaya hazırlamak adına tanrılara tapınaklar dikilmiş ve firavunlar için de devasa piramitler inşa edilmiştir. Bu piramitlerin içerisinde firavunun öteki dünyada ihtiyaç duyabileceği her şey bulunur.

İlk Gize piramidi M.Ö. 2550 yıllarında Firavun Keops ya da diğer adıyla Firavun Khufu için inşa edilmiştir. Bu piramide büyük piramit de denir ve bilinen en büyük Gize piramididir, uzunluğu 147 metredir. İnşaatında yaklaşık 2,3 milyon taş blok kullanıldığı ve her birinin ağırlığının yaklaşık 2,5-15 ton arasında değiştiği tahmin edilmektedir.

Firavun Keops’un oğlu Firavun Kefren ikinci Gize piramidinin inşasını emretmiştir ve bu da M.Ö. 2520 yılları civarında inşa edilmiştir. Kefren’in anıt mezarında ayrıca Sfenks adı verilen kireçtaşında yapılma, vücudu aslan başı ise firavunun başı olarak tasvir edilmiş devasa bir heykel bulunur. Sfenks’in Firavun Kefren’in mezarı başında nöbet tuttuğu düşünülür.
Üçüncü ve son Gize piramidi ise ilk ikisine göre en küçük olanıdır. Firavun Mikerinos adına inşa edilen bu piramit M.Ö. 2490 yıllarında dikilmiştir ve daha kompleks yapılı bir anıt mezardır.

Bu devasa piramitlerden her biri aslında büyük bir kompleksin parçasıdır, bu kompleksin içerisinde bir tapınak, saray, güneş tekneleri ve değişik bazı yapılar bulunmaktadır. Bu yapılara firavunların eşlerinin ve hizmetkarlarının mezarları olan küçük piramitler de dahildir.

Kaynaklar:https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramidshttps://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/archaeology/giza-pyramids/

Musluman Ne Demek?

Müslüman ne demek?

İslam dinine inanan, bu dini benimseyen, bu dinin kurallarını kabul edip ibadet eden kişiye Müslüman, mümin ya da Müslim denir. Bu kelime dilimize Farsçadan girmiştir. 
Allah’ı tanrısı olarak gören, ona teslim olan, İslam dinini benimseyen ve bu dinin kurallarını yerine getiren kişiler Müslümandır. Müslüman kişi Kuran’ı kutsal kitap olarak kabul eder ve Hz. Muhammed’i peygamber ve Allah’ın elçisi olarak görür.

Ayrıca Hz. Muhammed’in öğretilerini ve nasihatlerini yani sünnetleri yerine getirir. Müslüman kelimesi Arapça Allah’a teslim olan anlamına gelir. Müslümanlar Allah’ın bir olduğuna, yaratılmamış ve her şeyi yaratmış olduğuna inanır.

Müslüman kelimesinin sözlük anlamı

1 İslam dininden olan kimse, Muhammedi, Müslim, Müselman, mümin.

2. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse.

3. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

Müslüman kelimesinin kökeni

Müslüman kelimesi Farsça “Musliman” kelimesinden dilimize girmiştir. Bu kelime ise Farsçaya Arapçadan geçmiş “muslim” kelimesinin çoğuludur, sonuna Farsça “an” çoğul eki almıştır.

Muslim ve islam kelimeleri ise Arapça “teslim olan, islam olan” anlamına gelen “slm” kökünden gelir. Yani islam “teslim olma, direnmeme” anlamlarına sahiptir. Haliyle “Müslüman” kelimesi de “Allah’a teslim olan, ona ibadet eden” anlamına gelir.

Müslüman kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Müslüman olduğu için Ramazan ayında oruç tutuyordu.

2. Türk halkının büyük çoğunluğu Müslümandır.

3. Müslüman olmak istediğini söyleyen bir Hristiyan ile tanışmış.

Müslüman kelimesinin İngilizcesi

1. muslim

2. moslem

3. mohammedan

4. mussulman

5. muhammadan

6. islamic

7. mahometan

8. muhammedan

9. islamite

Kaynak:www.tdk.gov.tr